Onderwijs

voor de toekomst

DesignWeek@School geeft scholen en leerkrachten een vliegende start op weg naar toekomstgericht onderwijs voor een duurzame samenleving.

Waarom DesignWeek@School

Kinderen ontdekken hun digitale en creatieve talenten en ervaren hoe zij zelf een positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame wereld.

DesignWeek@School is het innovatieve lesprogramma voor zowel leerling als leerkracht waarin Onderzoekend, Ontwerpend en Ondernemend leren,  Creativiteit, Technologie en Duurzaamheid op vakoverstijgende wijze verbonden worden aan bestaande leerlijnen, kern- en leerdoelen, methodes en concepten op school.

Als school geef je hiermee op een betekenisvolle manier invulling aan Wetenschap en technologie (W&T), Duurzaamheid en Burgerschap en laat je zien voorop te lopen met vernieuwend onderwijs! Alle projecten sluiten aan op de Sustainable Development Goals en zijn laagdrempelig in te passen in het onderwijs.

Ben je benieuwd naar wat wij doen? Maak laagdrempelig kennis door met je bovenbouwklas(sen) PO of onderbouwklas(sen) VO deel te nemen aan onze gratis Duurzame Design Award.

Ik wil gratis deelnemen!