Hoe werkt het?

Tijdens de DesignWeek@School krijgen leerlingen in verschillende labs lessen aangeboden over computational thinking, programmeren en design thinking die aansluiten bij de belevingswereld en het niveau van het kind.

De educatieve game met uitdagende duurzame design challenges en toepassing van nieuwe technologien zoals Virtual Reality halen de buitenwereld op speelse wijze de school in.

Elk traject start met een intake: welke materialen zijn op school aanwezig en welke kennis en ervaring hebben leerlingen en leerkrachten. Op basis van deze intake wordt een programma samengesteld en maak je als school de keuze voor de duur van de begeleiding.

CodeLab overzicht met Codeorg (1)

CodeLab en RobotLab

Scholen die nog weinig ervaring hebben met computational thinking en programmeren gaan met de hele school aan de slag in het CodeLab, RobotLab en KeuzeLab.

Kinderen werken op hun eigen niveau samen bij het oplossen van leuke en uitdagende on- en offline programmeer opdrachten. Bij elke activiteit worden dezelfde principes vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende type oefeningen en materialen behandeld, zodat er een stevige basis gelegd wordt om op voort te bouwen.

Leerlingen passen de door hen opgedane kennis direct toe in het DesignLab, waar zij aan de slag gaan met de Duurzame Design Challenge

Duurzaam DesignLab

In het DesignLab gaan leerlingen aan de slag met een actuele duurzame uitdaging, die speelt in de omgeving van de school. We gebruiken hiervoor ons model “Design Thinking voor kinderen” en een educatieve online game! Design Thinking is een positieve, analytische en creatieve manier van denken en werken, om de beste oplossing voor een probleem te bedenken, samen met de mensen voor wie je de oplossing maakt.

Leerlingen passen verschillende 21e eeuwse vaardigheden toe, zoals Probleem oplossen, Samenwerken, Creatief denken, Computational thinking, Informatievaardigheid en MediaWijsheid.

Kinderen komen in het iteratieve en creatieve proces tot verrassende inzichten en bereiken in korte tijd een resultaat waar zij trots op zijn!

Design Thinking

Ouders en vrijwilligers

Met elkaar kun je meer bereiken dan alleen. Dit leren we kinderen tijdens een activiteit van DesignWeek@School, maar dit geldt ook voor ouders, leerkrachten en andere experts.

Tijdens elke DesignWeek worden ouders gevraagd om bij te dragen met hun kennis en vaardigheden door het begeleiden van groepjes leerlingen. Gemiddeld is dit 1 ouder per 2 klassen per ochtend voor begeleiding van de labs. Het exacte aantal hulpouders is afhankelijk van de grootte van de school en de keuze van activiteiten.

Hiernaast werken we met veel vrijwilligers: experts uit het bedrijfsleven die door hun werkgever in staat worden gesteld om hun kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, technologie en programmeren of design thinking met de nieuwe generatie te delen. Dankzij de steun vanuit het bedrijfsleven kunnen we de kosten voor een DesignWeek per kind zo laag mogelijk houden.