Stichting DesignWeek@School Foundation

De Stichting DesignWeek@School Foundation (ANBI) zet zich in om onderwijs in 21e eeuws burgerschap mogelijk te maken op scholen. De stichting doet dit door het werven van fondsen, giften en donaties, het werven van partners en vrijwilligers en het organiseren van promotionele activiteiten.

Stichting DesignWeek@School heeft als ambitie om DesignWeek@School voor alle scholen mogelijk te maken en juist ook die kinderen en hun leerkrachten te bereiken die vanwege hun achtergrond waarschijnlijk minder snel met de 21e eeuwse vaardigheden in aanraking komen. Wij vinden dat ieder kind het verdient om zijn/haar talenten te ontdekken en te ontwikkelen!

Het bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie personen: Floor Coonen (voorzitter), Huub Waterval (penningmeester) en Miron Hageman (secretaris). De bestuursleden zetten zich volledig vrijwillig in en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Floor Coonen

Voorzitter

Miron Hageman

Secretaris

Directeur van basisschool De Koningslinde in Vught, en al vele jaren werkzaam in het onderwijs.

Huub Waterval

Penningmeester

CEO van Design & Tech firm Nextview. Huub gelooft in ‘business as a force for Good’.