Een nog lege ruimte, nu al vol werken en leren

Bij BBS De Kruiskamp is het op dinsdagochtend een drukte van belang. Niet alleen basisschoolkinderen, maar ook studenten van de opleiding Human Technology van het Koning Willem I College arriveren in het gebouw. Ze verzamelen in een leeg lokaal dat de naam ‘Design&Tech LAB’ heeft.

Er wordt nu bijna een jaar achter de schermen gewerkt door opdrachtgever en locatiemanager Jennifer Artz en DesignWeek@School om een Design&Tech LAB te realiseren, in samenwerking met maar liefst 6 opleidingen. Het is een ware estafette tussen alle opleidingen en studenten. Collin: “Andere studenten gaan met ons werk verder, er komt ook daadwerkelijk iets. Dat is wel heel leuk om te weten! Wij gaan er nu misschien niet mee verder, maar anderen wel. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat en ik kom ook zeker kijken.” Er is in dit project bewust gekozen om zoveel mogelijk partners te betrekken zodat het Design&Tech LAB niet alleen iets voor de wijkbewoners oplevert, maar ook voor studenten en andere partijen van gemeente den Bosch. Eén van de studenten van de opleiding Human Technology vertelde ons: “dit was het eerste project dat wij voor een opdrachtgever moesten doen. Ik vond het fijn dat we vrij gelaten werden, maar wel met een paar eisen erbij. Zo konden wij onze eigen draai aan het project geven.”

“Ik voel me heel betrokken. Bij vorige projecten leverde je een prototype aan bij de docent en dan was het klaar. Nu weten we dat er echt  iets mee gedaan wordt!”

In het Design&Tech LAB werken we samen om de sociale cohesie in de wijk te vergroten, kansenongelijkheid te verkleinen en iedereen de kans te geven zijn of haar talenten te ontwikkelen. We creëren een plek waar jongeren en wijkbewoners elkaar vanuit gedeelde interesses ontmoeten. Ze mogen experimenteren en van elkaar leren. Het is een plek waar  design, technologie, duurzaamheid en ondernemerschap samenkomen. Manon (20 jr., tweedejaars Human Technology); “Ik vond het een heel dankbaar project, omdat je weet voor wie je het doet. Deze wijk wordt door sommige mensen gezien als een achterstandswijk. En wij hebben mogen ervaren dat je met iets eenvoudigs dingen beter kunt maken.”

“Ik heb vooral veel geleerd over me inleven in mensen van andere leeftijden en gedachten.” Collin (17 jr.)

Circular Skills staan centraal in het Design&Tech LAB op BBS de Kruiskamp. Activiteiten bevorderen de ontwikkeling van deze circular skills en zo dragen we samen bij aan de Sustainable Development Goals. Het hart van het Design&Tech LAB wordt gevormd door de Plastic Recycling Lijn. Van plastic “afval” worden daar nieuwe producten gemaakt. We vullen dit aan met materialen en lessen rondom circulaire en 21ste vaardigheden. Tweedejaarsstudent: “We hebben al eerder projecten gehad waar het ecologische aspect centraal stond. Maar ik denk dat in dit project vooral heel erg de nadruk lag op het maatschappelijke belang; hoe krijgen we mensen samen en hoe laten we kinderen op een leuke en leerzame manier bezig zijn met het ecologische aspect?”

Het Design- en Techlab zal 21 december officieel geopend worden door wethouder Ufuk Kayha.