Gratis Challenge Stad van de Toekomst

Ontwerp en bouw de Stad van de Toekomst en win met jouw klas de Sustainable Design School Award 2020/2021!

Wist je dat er steeds meer mensen in de stad komen wonen? In deze challenge ontwerpen en bouwen leerlingen uit groep 7 en 8 de duurzame stad van de toekomst. In deze stad is er voor nu en voor alle generaties die na jou komen genoeg ruimte om veilig en gezond te leven, te wonen en te werken, om voedsel te verbouwen en natuurlijk willen we ook niet dat het afval tot aan onze oren komt!

Leerlingen gebruiken onze online Design Thinking game die zowel leerling als leerkracht door het Design Thinking proces begeleid. In de fases onderzoeken en begrijpen bepalen de leerlingen in teams voor welk probleem zij een oplossing willen bedenken. In de fases bedenken en uitproberen werken zij deze oplossing uit in een prototype. Natuurlijk speelt nieuwe technologie hierbij een belangrijke rol: teams kunnen kiezen om een app te ontwikkelen, een robot of maquette met BYOR, een game of een andere oplossing naar keuze te bouwen!

DesignWeek@School organiseert deze design challenge samen met SAP Nederland en deelname voor scholen is helemaal gratis! De challenge vindt online en digitaal plaats en biedt dus een mooie kans om in deze periode van Corona toch een bijzonder en leerzaam project te doen in de klas!

Lees hier meer over de challenge en meld je snel aan!