DesignWeek+ met KC Het Stadshart

“Met DesignWeek@School hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan onderwijs waarbij niet de methodes leidend zijn, maar de rijke leeromgeving van ons Kindcentrum. Onderwijs waarbij belangrijke 21e eeuwse vaardigheden, zoals digitale geletterdheid en creatief denken, maar óók rekenen en taal gekoppeld worden aan een schoolbreed thema.

We hebben ervaren dat kinderen door deze betekenisvolle manier van werken meer betrokken zijn en met elkaar de verdieping in gaan. Er ontstaat een goede werksfeer waarbij kinderen meer houvast én meer vrijheid in hun denken ervaren.” 

Aan het woord is Marcia van der Wens, directeur bij KC Het Stadshart. In de periode maart tot en met oktober 2020 heeft op dit Kindcentrum een DesignWeek+ plaatsgevonden: naast een DesignWeek waarin zowel leerlingen als leerkrachten kennis maken met Technologie, Design Thinking en Duurzaamheid, zijn de leerkrachten in diverse workshops en trainingen aan de slag gegaan om hun visie op het onderwijs opnieuw te formuleren en hieraan vervolgens als team concreet invulling te geven.

“Door deze manier van werken zien we dat de nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd wordt. Er ontstaat meer ruimte voor eigen inbreng en kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Ook de rol van de leraar verandert. Leraren stellen andere vragen en passen nieuwe werkvormen toe. Het mooiste is de tijd en ruimte die beschikbaar komt om in te spelen op individuele leerbehoeften van kinderen en datgene wat ontstaat in de klas.

De prettige samenwerking met DesignWeek@School heeft ervoor gezorgd dat wij als team onze gezamenlijke stip op de horizon duidelijk hebben én de tools om hieraan de komende jaren invulling te geven.”

 

Ik wil meer weten over DesignWeek@School!