Gratis Design Challenge tijdens scholensluiting

De educatieve game is een innovatieve online game waarmee klassen zelf aan de slag kunnen gaan met de 21e eeuwse vaardigheden en duurzaamheid.

Tijdens de scholensluiting bieden we wekelijks een gratis design challenge aan voor scholen die ook nu willen blijven werken aan de 21st century skills van hun leerlingen!

Leerlingen worden thuis online met uitdagende opdrachten door het design thinking proces geleid, de leerkracht ziet online de resultaten en kan feedback geven.

Op expeditie!

Elke duurzame design challenge begint met de vraag “wat is eigenlijk duurzaamheid?”

DesignWeek@School ontwikkelde daarvoor een VR ruimteschip, waarin leerlingen kunnen ervaren wat duurzaamheid is en welke 4 spelregels gelden wanneer je duurzame keuzes wil maken.

Vanuit deze eerste ruimtereis kiezen de leerlingen de challenge waarmee zij aan de slag gaan en kan hun expeditie beginnen!

Nieuwe technologie in de klas

Met innovatieve hulpmiddelen zoals virtual reality en location based content halen we de buitenwereld de school in voor ervaringsgericht leren.

Leerlingen doorlopen tijdens hun duurzame design challenge de verschillende fases van het design thinking proces, en krijgen hierbij stapsgewijs inhoud en opdrachten aangeboden. Leerlingen krijgen in overleg met de leerkracht steeds meer vrijheid bij het invullen van hun eigen leerproces.

Leerlingen die nieuwe vaardigheden nodig hebben om hun oplossingen te realiseren kunnen aan de slag met de expert oefeningen in het Codelab of Robotlab.

Educatieve Design Thinking Game

Ga met behulp van onze educatieve game zelf eenvoudig aan de slag met duurzame design challenges in de klas!

Challenge Based
Werk aan actuele duurzame design challenges gekoppeld aan de UN sustainable development goals.

Breinvriendelijk
Leerlingen ontdekken hun talenten en bedenken samen oplossingen tijdens uitdagende on – en offline activiteiten.

Future Skills
Leer belangrijke vaardigheden als probleem oplossen, creatief denken, samenwerken , computational thinking en programmeren.

Gamification & VR
Meer betrokken en gemotiveerde leerlingen door inzet van gamification elementen en Virtual Reality.

Eenvoudig
Heldere video instructies helpen leerling en leerkracht tijdens het proces zodat leren leuk wordt. Een tablet of laptop is genoeg om direct zelf aan de slag te gaan.